O stránkách a o mě

Domy ze slámy a hlíny
Tyto stránky jsou určeny lidem, které zajímají stavby a stavění v souladu s přírodou. Najdete zde domy ze slámy, hliněné omítky, dále informace o stavbách z jiných přírodních materiálů. Můžete zde nahlédnout pod pokličku stavebních technologií, již hotových nebo rozpracovaných staveb. Dozvíte se také něco o alternativních technologiích doprovázející bydlení.

Jmenuji se
HONZA POSPÍŠIL
jsem stavitel, lektor a řemeslník.

Stavím domy ze slámy a hlíny a realizuji jejich dílčí části. Podporuji ty, kteří se chtějí podílet na stavbě svého přírodního domu, a to formou ASISTOVANÉ STAVBY. Organizuji workshopy a přednášky na témata týkající se alternativních staveb a technologií. Mimo jiné také vyrábím speciální nářadí na zpracování hlíny a slámy.

Věnuji se i lidem, kteří mají představy, které nezapadají do vzorce konvenční veřejnosti.

Stavím s použitím přírodních materiálů jako je sláma, hlína, dřevo, ovčí vlna, konopí a jiné. V menší míře stavím i z odpadních materiálů jako jsou třeba pneumatiky, PET lahve, lahve, kartonový papír, tetrapakové krabice, aj.. Podílím se na realizaci zatravněných střech, kořenových čistíren odpadních vod, alternativních zdrojů energie či alternativních toalet.

V roce 1991 jsem ukončil studium na SZeŠ Olomouc a v roce 1994 jsem se vyučil truhlářskému řemeslu. Od roku 1996 pracuji a podnikám ve stavebnictví. Postupem času jsem se vypracoval ze stavebního dělníka až na pozici stavbyvedoucího konvenčních staveb. V roce 2002 padl můj zájem na nízkoenergetické a pasivní domy, které jsem posléze opustil a svoji pozornost jsem začal věnovat domům ze slámy a hlíny. Po mé účasti na přednášce Ing. Arch. Aleše Brotánka v roce 2004 jsem zahájil slaměnou cestu. V roce 2006 jsem byl účasten workshopu s Ing. Arch. Alešem Brotánkem na Belině. Potom následoval kurz s Tomem Rijvenem v Hradčanech (2007), kurz s Jakubem Wihanemv Bražci (2009), s Barbarou Jones v Božanově (nosná sláma 2011, vápenné omítky 2012), a spousta dalších. Od roku 2010 učím hliněné omítky v mezinárodním programu LearnWithClay-Poznej hlínu pro Sdružení hliněného stavitelství. V roce 2011 jsem absolvoval úspěšně mezinárodní hlínařské zkoušky. Lektoroval jsem několik workshopů na slaměném domě v Hostišové. V roce 2009 jsem byl lektorem devítidenního kurzu „Stavíme s přírodou“, na kterém se stavěl první experimentální domek z nosné slámy podle technologie Barbary Jones Strawworks. Přednáším a pořádám WS a dělám individuální konzultace v oblasti staveb ze slámy, hlíny a přírodních materiálů. V roce 2008 jsme s manželkou postavili vlastní jednoduchý slaměný dům, ve kterém jsme pět let bydleli. V roce 2014 jsme jej prodali a přesunuli se do Semil. Tady připravujeme realizaci dalšího vlastního slaměného domu.

Komentáře nejsou povoleny.