Co pro Vás mohu udělat

Jiný přístup ke stavění

Pracuji se skupinou lidí, kteří se zajímají o alternativní stavby a tato práce je uspokojuje. Jdou podobnou cestou jako já a mají jiný přístup ke své práci než většina řemeslníků. I když ji také dělají kvůli výdělku, kladou velký důraz na kulturu práce a energii, se kterou ji provádějí. Takto postavený dům může mít pro své obyvatele daleko příznivější klima než dům postavený pouze z přírodních materiálů.

Není mým cílem stavět domy levně na úkor pracovníků a jejich rodin. Jsem ale ochoten stavět levné domy. Chci, aby práce byla kvalitně odvedena a dostali jsme za ni odpovídající odměnu. Díky tomu se můžeme prováděné práci dostatečně věnovat. Koncepci domů a jejich cenu se snažím přizpůsobit finančním možnostem a schopnostem stavebníka. V případě realizace celé stavby pomáhám stavebníkovi v rámci našich prací, projít práce svépomocné ve větší pohodě. Jsem ochoten dělat kompromisy a umožnit stavebníkovy osobní účast na prováděné práci.

Provádím a zajišťuji:

1. Konzultace při prvotním rozhodování, volby konstrukce a technologie.
2. Zajišťuji kompletní nebo dílčí projektovou dokumentaci včetně architektonické studie.
3. Zajišťuji položkové rozpočty slaměných domů
4. Kompletní realizaci slaměných domů na klíč s možností investorského podílu na stavbě.
5. Realizaci dílčích částí slaměných domů jako:

 • stavby slaměných stěn a slaměné izolace všech konstrukčních systémů VČETNĚ NOSNÉ SLÁMY
 • provádění hliněných omítek všeho druhu i z místních zdrojů
 • založení staveb
 • stavba tesařských konstrukcí
 • izolace z ovčí vlny, konopí, konopné vlny a dalších přírodních materiálů
 • zdivo z nepálených nebo pálených cihel i s výrobou nepálených cihel z místní hlíny
 • realizace pilinových toalet a dalších alternativních toalet
 • realizace foliových střech z EPDM folie a jejich následné ozelenění
 • dřevěné obklady fasád a interiérů
 • pokládka střešních krytin
 • jednoduché klempířské práce (oplechování, parapety, žlaby a svody)
 • zámečnické práce
 • aj.

6. Asistovanou stavbu a poradenství v oblastech:

 • odhadu ceny stavby
 • územního plánu
 • použití materiálů a technologií
 • technických detailů stavby
 • nástinu dalších aspektů života v levném domě s jednoduchou technologií
 • zajištění projektanta a komunikace s ním
 • svépomocné výroby některých technologií
 • svépomocná výroba LED svítidel

7. Organizaci kurzů nebo workshopů:

 • Vestavování balíků do konstrukce
 • Stavba nosné slámy
 • Omítání místní hlínou
 • Omítání vápennou omítkou přímo na slaměný balík
 • Stavba stěny z dusané hlíny
 • Realizace zatravněné střechy
 • Dřevěné větrané fasády
 • Výroba LED svítidel a 12V příslušenství
 • Výroba dřevěných hraček
 • aj. …

8. Přednášky:

 • Stavíme ze slámy – historie a současnost, proč stavět ze slámy a hlíny, vlastnosti slámy a hlíny, technologie staveb, realizované domy ve světě a u nás.
 • Hliněné materiály a jejich použití ve stavebnictví – omítky, nepálené cihly, dusané stěny
 • Alternativní toalety – proč jiný záchod, jaké jsou možnosti a kolik co stojí, realizace pilinového záchodu a jeho používání.
 • aj. …

Komentáře nejsou povoleny.