Ceník

Hodinová práce
400,- Kč/hodinu mé práce a práce mích spolupracovníků
1000,- Kč/hodinu práce spojené s designem

Poradenství a konzultace 1200,- Kč/hodinu. Konzultace jsou možné po dohodě i po SKYPu nebo telefonu.

Doprava 15,- Kč/km (spotřeba, amortizace, cestovné). Jízda s vozíkem +5,- Kč/km.

Stavební dohled u alternativních staveb (bez akreditace) 500,- Kč/hodinu.
Pro investora nebo stavebníka,  tzn. pomoc s dohledem na prováděné práce, řešení technických problémů a detailů, které nejsou řešeny projektovou dokumentací, aj.  plus doprava.

Samostatná přednáška v trvání 90 minut s 10 minutovou přestávkou 3000,-Kč plus doprava.

Víkendový pracovní kemp
Pá 20:00-22:00 přednáška o stavění ze slámy a hlíny (obecná přednáška pro seznámení s problematikou a o tom, že sláma není hraní, ale korektní materiál a technologie)
So 9:00-13:00 a 14:00-18:00 práce pod mým vedením na různých pracovištích
20:00-22:00 prezentace stavby našeho domu, o tom, jak se dá taky stavět, nebo některé další vhodné téma podle zaměření workshopu
Ne 9:00-13:00 práce
14:00-15:00 zhodnocení, reflexe

Prostory mezi programem jsou volné k debatám o problematice stavění, o osobních řešeních a podobně. Jsem přítomen celou dobu workshopu. Při práci vedu workshopery tak, aby se dílo zdařilo, organizace nevázla a práce byla udělána v co nejlepší kvalitě a v co největším objemu dle schopnosti účastníků. Prakticky jim ukazuji, jak danou práci provést, proč je takový postup a jaké jsou další možnosti. Zajišťuji speciální nářadí pro danou práci.

Jídlo a ubytování na slámě ve vlastním spacáku zajišťuje investor.

Cena je 7500,- Kč za den vedení a přípravy kurzu a 1500,- Kč za každou přednášku. Doprava 15,-Kč/km. Maximální počet účastníků je 20.

U tohoto pracovního kempu je kladen důraz na množství provedené práce. Doprovodný program je pro pobavení účastníků a získání nových informací. Účastníci platí zpravidla 600-800,- Kč na jídlo a lektora (zbytek zůstává investorovi za práci se zajištěním vaření atd.).

Víkendový, týdenní nebo 14 denní výukový kurz
Důraz je kladen spíše na informace, výuku a získávání základních zkušeností. V programu bude více přednášek, budou přizváni další lektoři a přednášející, jednotliví účastníci se budou aktivně podílet na úkolech a sami budou zkoušet různé technologie, které budou prezentovat ostatním. Oproti předešlému workshopu pomohu  investorovi s propagací. Ubytování ve vlastním spacáku ve stanu, nebo na stavbě. Účastnický poplatek bude stanoven tak, aby zaplatil mé lektorné a přípravu, externí lektory, jídlo, případně kuchaře a další výdaje, na kterých se domluvíme. Maximální počet účastníků je 20. Cenu je třeba individuálně stanovit podle podmínek osobně.

Nejsem plátce DPH.

Komentáře nejsou povoleny.